Rhodesian Ridgeback – en kort historik

Hundrasen Rhodesian Ridgeback har en exotisk historia som har sitt ursprung i 1600-talets Afrika. 600pxNär holländare började utforska kontinentens södra delar kom de till en halvö som de kallade Kaapse Skiereiland, Kaphalvön, och som slutade i den stormiga Godahoppshudden. Här träffade man på ett inhemskt folk som holländarna snabbt döpte till hottentotterna men som idag kallas khoikhoifolket. Det som gjorde denna stam annorlunda från andra stammar i området var att de i stället för att vara uteslutande jägare och samlare också sysslade med jordbruk och boskap.

Holländarna började ockupera området och snart utbröt stridigheter mellan européerna och lokalinvånarna som drevs bort från sitt land.

Allteftersom holländarna etablerades i området konstaterade de att bland khoikhoifolket levde en märklig hund som var riktigt ful men både modig och lättränad. Stammen både jagade med hunden och använde den som jakthund och den var så stark och orädd att den till och med kunde försvara sina ägare från lejon liksom döda babianer och vidsvin.

Med tiden började europeiska kolonisatörer ta med sig egna hundar och man började korsa sina egna raser, tex. blodhundar och grand danois, med vad man kallade för den afrikanska lejonhunden och resultatet blev Rhodesian Ridgeback, eller Rhodesisk krönrygg.

Rasen etablerades officiellt år 1922 av en man som hette Francis Barnes och några år senare registrerades lejonhunden officiellt av den Sydafrikanska kennelklubben och det var här man bytte hundens namn från Rhodesian Lion Dog till Rhodesian Ridgeback. Namnet kommer från det ”krön” av päls som växer i motsatt riktning utmed hundens rygg.

Idag används denna ras framförallt som sällskapshund men jakt- och vaktinstinkterna finns fortfarande kvar. Ironiskt nog har rasen också en viss egenskap som fegis och är inte speciellt intresserad av att lära känna andra hundar utanför sin egen familj. Den är däremot trevlig och mycket lojal och tycker om att välja ut sin alldeles egen favoritmänniska i familjen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *